People

Det är avgörande för ett företags framgång att ha förmåga att kunna attrahera de bästa, oavsett om det kallas headhunting, rekrytering, executive search eller något annat. Vi  har genom våra erfarna konsulter kompetens, verktyg och kontaktnät för att göra just detta.