Second Opinion

När ni som uppdragsgivare har behov av en utvärdering av en eller flera kandidater som ni själva har i en process för rekrytering kan vi bistå med en second opinion.

  • Second opinion avser både interna och externa kandidater. Ni får en fördjupad och bred bedömning av individens potential, styrkor och utvecklingsbara sidor.
  • Vi använder marknadsledande tester för att utvärdera kandidaters färdigheter, personliga egenskaper och motivation i arbetet. Allt för att säkra en god matchning mellan kandidat och de krav som finns i befattningen.