Rekrytering Light

Behovet av stöd i en rekryteringsprocess kan se olika ut. När ni behöver hjälp med endast vissa delar av processen är rekrytering light ett intressant alternativ.
Ni har själva identifierat personer med en relevant bakgrund för den tjänst som ni söker kandidater till. Men ni har inte möjlighet att själva kontakta dem. Ni bestämmer själva vad ni behöver ha hjälp med.

  • Kontakta kandidaten och attrahera den till jobbet.
  • Bedöma CV och göra urval.
  • Intervjua
  • Testa.
  • Ta referenser.

Ni är i behov av hjälp med att hitta personer med rätt kompetens men vill själva kontakta personerna och attrahera dem. Då kan vi t ex hjälpa till med att:

  • Research utifrån var ni tror att dessa personer finns idag.
  • Förse er med kontaktuppgifter.

Därefter slutför ni själva rekryteringsprocessen. Vid behov av ytterligare stöd hjälper vi naturligtvis gärna till.