Internationell Executive Search

OIL’s globala rekryteringsorganisation består av professionella oberoende rekryteringsbolag.

Alla medarbetare står för hög kompetens och kunskap på sin lokala marknad. Samarbete sker kontinuerligt över landsgränserna vilket borgar för att alla uppdrag genomförs med högsta kvalitet och professionalism, oavsett var de genomförs.

Vårt samarbete baseras på ett stort engagemang, ständigt kunskapsutbyte, väl definierade processer, möten mellan konsulter samt ett välstrukturerat samarbete i internationella uppdrag. Alla deltar regelbundet i obligatoriska globala möten för kunskapsutbyte, kompetensutveckling och affärsutveckling – det är det som driver oss och våra internationella partners.