Interim Management

Interima lösningar möter de nya krav som arbetsmarknaden ställer på rörlighet, förändringstakt och situationsanpassade behov. Det är ett snabbt växande område i hela världen och många företag har i sin plan eller budget att lösa vissa resursbehov med denna typ av tjänst.

Interim Management kan lösa många akuta specialist- och ledarbehov

  • Förändringsprojekt.
  • Sammanslagningar.
  • Nedskärningar.
  • Utan chef under en period.

Se oss som ett kunskapsföretag. Vi har två kunder i varje uppdrag – uppdragsgivaren och kandidaten. Vi är duktiga på att matcha våra uppdragsgivares behov mot våra kandidaters expertis. Vi levererar kandidater inom en vecka.

Interim Management har många fördelar och bör ses som en investering för framtiden