Headhunting-Rekrytering-Executive Search

Vi förstår er affär och hittar de ni vill anställa

Vi  rekryterar ledare, chefer och specialister till främst affärsdrivande positioner. Vi har genom åren genomfört varierande uppdrag i en rad olika branscher. Det har gett oss en god inblick i olika typer av befattningar, organisationer och branscher. Våra uppdragsgivare finns i spannet små upp till stora organisationer.

Därför är vi duktiga på att attrahera

  • Vi förstår vem ni letar efter.  Vi lär känna vår uppdragsgivare och får stor kunskap om företaget, organisationen, utmaningar, kultur m m.
  • Vi sätter oss in i befattningen, förväntningar och förutsättningar för att på ett tydligt sätt kunna diskutera rollen med kandidaterna.
  • Vi har en tät dialog med både uppdragsgivare och kandidater under processens hela gång för att se till att kandidaterna får svar på sina frågor.
  • Vi lägger ner ett grundligt arbete på att ta fram en attraktiv presentation av uppdragsgivaren och befattningen.
  • Vi jobbar med tipsare som känner kandidaterna och vet vad de lockas av.

Utmärkande för våra uppdrag 

  • Vi har ett stort nätverk av uppdragsgivare, kandidater och tipsare.
  • Konsulterna har många års erfarenhet av rekrytering och av att själva sitta i affärsdrivande linjebefattningar.
  • Vi ser rekrytering som ett hantverk och lägger ned mycket tid för att leverera med högsta kvalitet.

Vår drivkraft är att ha nöjda kunder och kandidater som med glädje vill fortsätta hålla kontakten och jobba med oss!