Vi behövde öka vår säljeffektivitet

Vi behövde utveckla vår förmåga att sälja effektivt och samtidigt få en bättre kontroll över vår pipeline med bättre prognoser som följd.

Säljstrategin blev tydlig

Vi beslutade att säljstrategin skulle bygga på 2 huvudelement som var proaktivitet och kundorientering

Westermo Datakommunikation Sverige AB

Westermo designar och tillverkar datakommunikationsprodukter för verksamhetskritiska system i fysiskt påfrestande miljöer. Produkterna används både i infrastrukturapplikationer som transport, vattenförsörjning och energiproduktion samt i processindustrier som gruv –och råvaruframställning. Krav på lösningar för datakommunikation för industriella ändamål är i stark tillväxt och skiljer sig från lösningar för vanliga IT ändamål som företagsnätverk på flera vitala punkter.

Westermo växer snabbt och har nu över 200 anställda med en försäljningen på över 50 miljoner Euro. All utveckling och produktion sker i Sverige på företagets anläggningar i Stora Sundby och Västerås. Westermo har sälj –och kundsupportkontor runt om i Europa, USA, Singapore och Kina. Westermo har också flera återförsäljare baserade på viktiga marknader runt om i världen.

 

Vi tog hjälp av OIL Group för att få bättre ordning i vårt säljarbete

Vi tog hjälp av OIL Group för att få bättre ordning i vårt säljarbete

Vår situation var att vi insåg att vår expansion begränsades av

  • En odokumenterad säljprocess
  • Ingen etablerad säljmetodik
  • Varje säljare jobbade på sitt sätt
  • Säljledningen fick inte någon precision på prognoser

Åtgärd

Åtgärd

Vi anlitade OIL för att hjälpa oss att utveckla säljkåren till att bli mer kundorienterad och mer proaktiv  för att skapa en offensiv marknads approach som gör att vi kan växa än mer framgångsrikt i framtiden.

Vi beslutade att utveckla vår säljstrategi, fokusera betydligt mer på två områden i form av ökad proaktivitet och kundorientering, samt införa nya arbetssätt som stödjer vårt arbete.

 

Resultat

Resultat

Resultatet blev en tydlig och väl implementerad säljstrategi samt ett operativt verktyg som stödjer vår nya sälj process i det dagliga arbetet och alla de olika stegen i försäljningsprocessen. Genom dessa åtgärder har vi skapat en högre effektivitet i säljarbetet samtidigt som vi har fått en bättre precision i vårt planerings- och prognosarbete.