Vill du veta mera kring generationsskiften

Vem skall kunna förvalta mitt bolag?
Jag har svårt att inom familjen prata om generationsskiftet!
Hur skall jag sälja mitt livsverk?
Jag får aldrig tid att planera mitt generationsskifte!

Cityrör en auktoriserad VVS installatör

Cityrör är en etablerad och auktoriserad VVS installatör som utför arbeten i hela Stockholms- regionen de utgår från sin verkstad i centrala Jordbro.  Företaget startades 1987 och de använder sig av ett antal samarbetspartners inom; bygg, ventilation och el.

 

Utmaning

Utmaning

Vår utmaning tillsammans var att genomföra ett generationsskifte med syfte att ta nästa steg i City Rörs utveckling. Ett generationsskifte är en  process med många utmaningar. Nya roller för både ägare, familj och anställda måste hanteras på rätt sätt. Den andra utmaningen var bl a att utveckla företagets tjänsteutbud och att få till en mer proaktiv försäljning.

Vår lösning för ägarfamiljen

Vår lösning för ägarfamiljen

Vi har hjälpt City Rör att fastställa affärsinriktning.  Den nya inriktningen har ställt krav på att utveckla  kompetens, ledning och styrning av företaget.  

Affärsinriktning
Vision.
Affärs idé.
Mål.
Övergripande strategier.

Styrning/ledning utifrån den nya situationen:
Kompetensgenomgång.
Rekrytera ny VD.
Tillsammans med VD fastställa affärsplan.
Rekrytera styrelse utifrån affärsplan (2016).
Utveckla styrelsearbete.

Läs mer

Affärsnyttan för ägarfamljen

Affärsnyttan för ägarfamljen

Ägaren har fått en ny roll som skapar balans mellan arbete och fritid.
Skapat förutsättningar för att behålla ägandet inom familjen.
Nu finns rätt förutsättningar för att växa och skapa ökat bolagsvärde.

Visa alla