Mentorskap i praktiken!

Ett aktivt stöd av en extern mentor under en förändringsprocess och introduktion av ny ledning är nästan alltid av ett stort värde!

Grönlunds

Grönlunds erbjuder utbildningar inom väg och transport från Luleå i norr till Malmö i söder. Förutom en anrik körkortsutbildning inom de tunga behörigheterna, kan yrkestrafiken även ta de flesta av sina certifikat och genomföra obligatoriska vidareutbildningar. Företaget erbjuder också utbildning på ett stort antal entreprenadmaskiner och inom drift- och vägunderhåll.

Utmaning

Utmaning

Att ta över ett VD ansvar för en stor organisation kan vara utmanande trots stor erfarenhet av bolaget i tidigare ledarroller. Magnus Almquist, nytillträdd VD på företaget Grönlunds, hade arbetet tre år som regionchef inom företaget, men som Magnus berättar

” Redan när jag var regionchef i Stockholmsområdet började vi diskutera att jag skulle ta över som vd efter vår tidigare ägare och vd som hade drivit bolaget sedan 1996. Grönlunds har vuxit snabbt. Året innan fördubblade vi vår omsättning och de senaste åren har vi gått från att finnas på tio orter till att vi idag finns på sexton. När de nya orterna var igång för ett år sedan bestämdes att jag skulle skolas in i vd-rollen”.

Lösning

Lösning

Grönlunds ägare involverade Olle Tönnervik på Oil som mentor för Magnus under ett års tid där periodvisa möten gav det externa bollplank som kan behövas under en uppstartsprocess där annan erfarenhet och kompetens kompletterar och säkrar förändringen och övergången. Som mentor har Oil utmanat och stöttat under förändringsarbetet.

Resultat

Resultat

Tillsammans med ägaren och Magnus har en ny vd-plattform utformats där roller och ansvar har tydliggjorts och dokumenterats. En utökad styrelse har tillsatts, vilket inte har funnits i bolaget tidigare.

En ny ledningsgrupp har tillsats som därmed skall vara med om att säkerställa Grönlunds expansion både vad gäller volym och kvalitet. Ny extern kompetens till ledningsgruppen har också rekryterats.

Oil Group har utöver mentorskapet även hjälpt Grönlunds att utveckla försäljningen och genomfört rekryteringar för att stärka bolaget!