Partners

Partnerskap med företag och kollegor utanför Oil Group är i många fall en förutsättning för ett gott och varaktigt resultat. Vi har ett nätverk av samarbetspartners där en del av de som vi har ett närmare samarbete med beskrivs nedan.