Partners

Partnerskap med företag och kollegor utanför Oil Group är i många fall en förutsättning för ett gott och varaktigt resultat. Vi har ett nätverk av samarbetspartners där en del av de som vi har ett närmare samarbete med beskrivs nedan.


IESF Internationell rekrytering

OIL är i Sverige exklusiv medlem av det globala rekryteringsnätverket International Executive Search Federation, IESF. IESF består av väletablerade och professionella oberoende rekryteringsbolag i 40 länder. Bolag som står för hög kompetens samt lokal kännedom och kunskap. Alla nätverkets samverkande konsulter skräddarsyr lösningar för företag och organisationer oavsett bransch och geografi. Samarbete sker kontinuerligt över landsgränserna och medlemskapet i IESF borgar för att alla uppdrag genomförs mest högsta kvalitet och professionalism, oavsett var de genomförs.

Tack vare OILs medlemskap i IESF kan vi erbjuda våra kunder rekryteringstjänster över hela världen.

Mer om IESF …