Ulla Örtendal

Lång erfarenhet av linjebefattningar samt executive search och rekrytering av chefer och specialister. Driver och genomför interaktivt med uppdragsgivaren hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till uppföljning. Fokus på att attrahera och bedöma de bästa för varje enskild roll. Coachutbildad samt certifierad testanvändare.