Stefan Forsberg

Erfarenhet av executive search och rekrytering av chefer och specialister. Bred kunskap om försäljning och försäljningsledning, både i linjen och som konsult. Driver i samarbete med uppdragsgivaren en tydlig rekryteringsprocess med fokus på att hitta och attrahera rätt kandidater.