Ralph Holteus

Erferenhet från ledande befattningar inom finans-, telecom/data och bemanningsbranschen. Arbetar med Executive Search och Interim Rekrytering främst inom området försäljning/marknadsföring, teknik och ekonomi. Certifierad för CEB tester. Vi identifierar och attraherar rätt kandidater till våra kunder.

Vår målsättning är att överträffa de högt ställda förväntningar som marknaden förväntar sig av oss.