Magnus Johansson

Arbetar idag främst med kund projekt kring försäljning. Har lång och gedigen erfarenhet från försäljning i både ledande befattningar och från fältet. Drivs av viljan av att hjälpa företag med att utveckla sin förmåga att sälja på ett proaktivt och kundorienterat sätt för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet. Mitt primära fokus är företag som har kommit till insikt om att man måste förändra nuvarande arbetssätt.