Lena Carlsson

Arbetar med rekrytering av fasta och interima tjänster.
Erfarenhet från HR och rekrytering i olika linjebefattningar har gett en stor förståelse för kundens behov och en god förmåga att driva effektiva rekryteringsprocesser oavsett funktionstillhörighet och nivå.
Kan hitta, attrahera samt skapa förtroende hos potentiella kandidater och göra personbedömningar och urval med hög kvalitet. Certifierad testanvändare av CEBs tester. Diplomerad coach.