Försäljningsutveckling och Rekrytering ?

Vi fokuserar på Affärs-/Säljutveckling samt Kompetensförsörjning. Vi ser olivolja som en symbol och ett smörjmedel för utveckling. Allt i syfte att uppnå en varaktig resultatförbättring och en hållbar framtid.

Strukturerad försäljning - goda resultat

Tillsammans med OIL Group tog vi på kort tid fram en säljprocess som anpassades till vår verksamhet och som sedan infördes i vårt nya Pipeline verktyg. Vi har numera bättre kontroll på affärsläget och erhåller säkrare prognoser.

Effektivare försäljning

Vi hade behov av att strukturera och effektivisera vårt säljarbete. Vårt samarbete med OIL Group har resulterat i en tydlig säljprocess, ökad effektivitet och en digitalisering av vårt marknadsarbete.


Framgångsrikt generationsskifte!

Ägaren till City Rör beslutade sig att genomföra ett generationsskifte med en successiv övergång. Dottern arbetade som ekonomichef och ville inte leda företaget. OIL fick uppdraget att stötta hela processen.

Mentorskap - en byggkloss i affärsutvecklingen

Ett samarbete med OIL Group som utvecklats över tiden med en början i ett mentorskap i samband med ett VD byte

OIL - rekrytera rätt

OIL - rekrytera rätt

I vår verksamhet arbetar vi med tre viktiga begrepp. Referenser, Rekommendationer och Relationer. Det viktigaste för oss som rekryterare är att våra uppdragsgivare får rätt kandidater och att våra kandidater får rätt jobb.  Då ger de oss goda referenser och rekommendationer. Det är så vi får nya uppdrag och nya kontakter. För oss är det viktigt att möta allas förväntningar. Vår drivkraft är att ha nöjda uppdragsgivare och kandidater som med glädje vill fortsätta hålla kontakten och jobba med oss!

Hitta de bästa medarbetarna

OIL – utveckla dina affärer

OIL – utveckla dina affärer

Internet har förändrat värden! Det kan du säkert hålla med om.
Kundernas köpprocesser har också dramatiskt förändrats och framgångsrika företag har insett att man snabbt måste förändra sitt sätt att kommunicera och sälja. Med etablerade metoder och processer hjälper vi våra kunder att snabbt förflytta sig in i den ”digitala världen” för att slippa att bli frånsprungna av sina konkurrenter.

Jobba proaktivt och kundorienterat